Generalforsamling i Gedved Kultur- og Medborgerhus

Der indkaldes til generalforsamling i Gedved Kultur- og Medborgerhus

Mandag, den 7. marts 2016 kl. 19.30

Alle medlemmer inviteres til spisning fra kl. 18.30.

Se dagsordenen her.