Musikhusets historie

August 2011 flyttede pædagoguddannelsen fra Gedved til Horsens. Tilbage i Gedved stod nu et musikhus, skabt til musikalsk udfoldelses, tomt og ventede på igen at blive fyldt med musikalsk virksomhed. Musikhuset er tegnet og – med hensyn til byggematerialer og konstruktion – udført til at rumme en bred række af musikaktiviteter. I 2001 vandt musikhuset endda en pris for bedste musikundervisningslokale! Musikhuset er indrettet med to godt 100 m2 produktionsøvelokaler og to ca. 25 m2 øvelokaler. Disse 4 lokaler er forbundet med musikhusets lydstudie, hvilket muliggøre optagelser fra alle lokaler. I efteråret 2011 blev der stiftet en forening bestående af repræsentanter fra Gedved lokalråd, lokale amatørmusikere og lokale borgere. Foreningen fungerede indtil 2013, og dens arbejde bestod i øvelokaleudlejning og at arrangere koncerter og andre kulturelle arrangementer. I forbindelse med åbningen af Gedved Medborgerhus i 2013 blev Musikhuset i Gedved slået sammen med den selvejende institution Gedved Medborgerhus. Det betyder, at arbejdet med musikhuset i dag foregår under medborgerhusets bestyrelse, men missionen er den samme: at skabe et rum for kreativitet og musikalsk udøvelse i for borgerne i Gedved og opland!