Om Medborgerhuset

tilpasset-hjemmeside-størrelse Lige før jul 2011 lykkedes det os at få stiftet den selvejende institution Gedved Medborgerhus. Formålet med den selvejende institution er at etablere et medborgerhus for Gedved og omegn, der kan fungere som et kraftfuldt samlingssted for borgere i Gedved og omegn til nytte og gavn for beboerne med mulighed for udlejning til foreninger og private.
Vi har allerede en startkapital, idet vi fik tildelt de penge, der blev i overskud ved salget af Egekollegiet.
Bestyrelsen består p.t. af 5 medlemmer og to suppleanter, og vores opgave er først og fremmest at finde ud af, hvilke aktiviteter et kommende medborgerhus skal indeholde, dernæst hvordan økonomien skal hænge sammen i et sådant hus og ikke mindst hvor Medborgerhuset fysisk skal være.
Vi håber på, at alle borgere i Gedved og omegn vil komme med input til, hvad de godt kunne tænke sig, at et kommende Medborgerhus skal indeholde.