Generalforsamling 2021

Fællesspisning, Generalforsamling & Release-Party Den selvejende Institution Gedved Medborgerhus  Fredag, den 11. juni 2020 kl. 19:30 i Foredragssalen i Kultur- og Medborgerhuset, Gedved Seminarium Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning og godkendelse heraf Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf Fremlæggelse af budget for det kommende år til vedtagelse – herunder fastsættelse af medlemskontingent Behandling af evt.…

Læs mere