Generalforsamling 2021

Fællesspisning, Generalforsamling & Release-Party

Den selvejende Institution Gedved Medborgerhus 

Fredag, den 11. juni 2020 kl. 19:30

i Foredragssalen i Kultur- og Medborgerhuset, Gedved Seminarium

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og godkendelse heraf
  3. Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til vedtagelse – herunder fastsættelse af medlemskontingent
  5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor

 

Fællesspisning kl. 18:30

I forbindelse med generalforsamlingen inviterer Gedved Kultur- & Medborgerhus på en ­­­let anretning til alle husets medlemmer. Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding til spisning til Birgitte Feldborg bf@ressourcekompagniet.dk

eller telefon 2033 3227 senest den 8. juni 2020.

 Før selve generalforsamlingen vil husorkestret underholde.

Kontingentet på kr. 250,- pr. husstand og kr. 150,- for enkeltpersoner kan betales ved indgangen.

 

Release-Party efter generalforsamling

Efter selve generalforsamlingen inviterer vi til Release-Party. Her vil vi være vært ved en forfriskning og fejre, at huset igen er åbnet. Efterårets program præsenteres, og vi fremlægger planerne for den kommende tid sammen med lidt musik.

Alle er velkomne

Seminariet, Gedved Kultur- & Medborgerhus