Generalforsamling 2018

Der indkaldes til generalforsamling i Den selvejende Institution Gedved Medborgerhus

Tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19:30
i Foredragssalen i Kultur- og Medborgerhuset,
Gedved Seminarium

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse heraf
3. Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til vedtagelse – herunder fastsættelse af medlemskontingent
5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

Fællesspisning kl. 18:30
I forbindelse med generalforsamlingen inviterer Gedved Kultur- & Medborgerhus på let anretning til alle husets medlemmer. Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding til spisning til Birgitte Feldborg bf@ressourcekompagniet.dk
eller telefon 2033 3227 senest den 23. februar 2018.

Før selve generalforsamlingen vil husorkestret underholde.

Kontingentet på kr. 250,- pr. husstand og kr. 150,- for enkeltpersoner kan betales ved indgangen.

Alle er velkomne.